domingo, 12 de dezembro de 2010

Eles saben ben onde queren chegar,e nós?Continuando co debate sobre a lingua que non descansa hoxe comentei no Xornal o seguinte:

Lendo este artigo, é concordando co que nel din os expertos, eu lamento moito a dia de hoxe ter que lle dar os parabéns os responsables da actual desfeita contra a nosa lingua.
Téñoos que felicitar porque a súa estratexia está dando os seus froitos, e refírome a unha outra vía de división que se está a producir na banda dos que defendemos a recuperación da nosa lingua para o seu uso de maneira normalizada no territorio onde debe ser lingua hexemónica por ser a única lingua propia.
Dóennos na alma os que defendemos a nosa lingua dende unha posición de cidadáns da rúa sen mais méritos, títulos nin diplomas que ser cidadáns galegos que pretenden vivir na súa lingua, na lingua que moitos de nós mamamos dende nenos, esa lingua coa que nos comunicamos cos nosos compañeiros, cos nosos pais e avós e que se nos negou na escola, e que se nos advírteo que non valía para nada mais que para comunicarnos
naquel ámbito pola vía directa da palabra ou pola indirecta das actitudes;dóenos as liortas de quen,a estas alturas,debería ter claro,pola súa posición de expertos, cal é o obxetivo.
Felicito,lamentabelmente,os desfacedores por lle resultar tan fácil abrir polémicas novas, o que me demostra dúas cousas,1ªque nos coñecen moi ben, e 2ª,que nós non temos tan claro o obxetivo.
Se queremos recuperar o galego para o seu uso socialmente normal teremos que avanzar con medidas positivas para o galego, e sempre pensando no galego; onde se sitúa unha visión que pensa mais nos que falan outra lingua?.O galego está aí para que quen se queira achegar a el o faga sen complexos, mais ninguén ten dereito a
poñer condicións, a ninguén se lle nega a axuda que precise, mais o recoñecemento de que a lingua que eles falan e outra lingua de Galiza non se pode entender como unha axuda para que se acheguen o galego, mais ben todo o contrario, e dicirlles: ti non precisas o galego porque a lingua que falas e tan lingua de Galiza como o propio galego.De aí a considerala lingua propia de Galiza fai falta un paso ben mais pequeno que o que se dá o considerar lexitima a outra lingua falada en Galiza como lingua galega tamén, xa que a fala unha parte importante da sociedade .No meu muro do Facebook incluin unha vinheta que fai alusión a situacion segundo eu a vexo engadoa aqui xunto a outra moi clarificadora e crua do bilingüismo sexa cal sexa o seu apelido.

Sem comentários:

Enviar um comentário