sexta-feira, 26 de novembro de 2010

Analise do proxecto-reflexion do IGEA

Un novo proxecto,unha nova reflexión,unha mais que non tardara en recibir o fin co que nace,o caixón do lixo.
Lendo o que dende o IGEA nos queren facer chegar coma un ambicioso proxecto de futuro para a recuperación da nosa lingua a min invádeme unha sensación de baixada dun novo chanzo na dignidade da Galiza e a súa lingua que me desacouga.
Pártese no citado proxecto dunha análise do acontecido arredor da lingua,dos consensos e as rupturas das cesións e dos egoísmos.
Velaquí o fracaso, baixo o meu punto de vista, que leva implícito este proxecto-reflexion:atender e por en valor,xa non os egoístas, senón os que son herdeiros da negación da nosa identidade namentres rebaixa e vai apartando do caminho da recuperación da lingua os que cederon ou cando menos mantiveron un discurso de aceptación do consenso coa esperanza desa recuperación.Reconhecese no documento que a ruptura veu da man dos que egoistamente aceptaran o PXNLG coa única esperanza de
seren eles os únicos que o poderían desenrolar,a súa maneira e ate onde consideraran oportuno, os mesmos que unha vez outras alternativas poden e deciden efectivamente levar adiante e desenrolar dito plan dun xeito moito mais ambicioso, rachan o consenso con intereses partidarios e electorais.
Rachan este consenso falando de Bilingüismo ponhendo nun mesmo plano ámbalas dúas lingua,acoden a liberdade das persoas para poder vivir na lingua que elixan atrevéndose nalgún caso a falar de linguas propias de Galiza tanto para o galego como pretendendo outorgarlhe dito estatus o castelán,esta e a falacia do bilingüismo que neste texto se pretende suavizar cun novo nome "Bilingüismo Restitutivo"
Falar sinxelamente de conflito linguistico entre as dúas linguas e non querer profundar na realidade da situación,e simplificar e axeonlharse a un pasado ignominioso, e aceptar as teses dunha normal aceptación por parte do pobo do que foi sen dubida un proceso colonizador con tódalas letras e violencias que levan implícitos neste tipo de procesos,acudir o bilingÜismo para dar cabida a este
proceso ben facendo parte do mesmo proceso colonizador actualizado os novos tempos,Galiza non e Bilingüe nin socialmente nin a maioría das galegas e galegos somos bilingües,porque imaxino que o bilingüismo será entendido coma o dominio de dúas linguas por igual.
Senhores e senhoras asinantes de dito proxecto-reflexion,basear este proxecto na mentira do bilingüismo e falsear a realidade, o Galego coma lingua propia de Galiza deberá sempre ser considerado o idioma hexemónico desta terra e tratado coma tal, pola contra o seu proxecto-reflexion o que ben engadir o debate lingüistico e un paso adiante no proceso colonizador da lingua de Castela sobre o noso idioma.
Quererán ou non entender esta realidade,será ou non a solución os problemas que a colonización lhe creou a esta nación mais o quen non ten volta de folha e que ou o galego é hexemónico ou deixaráde ser.
Deberían dicirnos cando redactan proxectos coma este ate cando serán validos,cando se precisara doutro novo porque quen sexa nun momento determinado decida rachar outro novo consenso,onde ponhen vostedes o limite de retroceso para a nosa lingua,cicais no que hoxe negan,facer do Castelán lingua propia de Galiza.....todo é posible a vista do que se le.

Sem comentários:

Enviar um comentário