segunda-feira, 8 de novembro de 2010

Maiorias Silenciosas

Lémbrome da frase antolóxica do presidente Feixoo a conta das primeiras manifestación que se levaron a cabo coa lea da lingua,diante das históricas cifras de participantes nesas primeiras manifestacións EL recórreo a maioría silenciosa,aquela que o quedar na casa doulle o apoio incondicional a súa
política lingüistica.
Daquela o insigne presidentiño sinteuse apoiado por unha "procesión de caladiños"que portaban no seu trono as teses da nova Xunta, as que nos viñan redimir dos impositores os que EL,sabio líder,substituíu para proclamar a "libertá" que nos roubaran.
Hoxe despois dunha visita Papal que o mesmo líder nos prometeu viña ser a solución que Galiza precisaba,unha visita que enchería as rúas de Compostela de peregrinos(200,000) dispostos a deixar baleiros os negocios do xénero co que traballan,dispostos a encher os hoteis da cidade e comarca,unha visita que nos situaría no primeiro plano informativo a nivel mundial,hoxe o noso presidente
pasase o bando dos caladiños e infórmanos que EL non ten que cifrar a cantidade de xente que acudiu o evento Papal,a súa misión e a do actual goberno da Xunta limitouse a facer hipóteses sobre o que lle conviña a EL e mais o seu goberno,e en todo caso desta volta a Maioría silenciosa está ben claro o que nos di co seu silencio:"o apoio maioritario de Galiza a esta visita tamén se demostra
quedando na casa, facendo exercicios espirituais e rezando o rosario,que sen dubida foi o que fixo esta nova procesion de Caladiños."
Os críticos que non sabemos interpretar as mensaxes das maiorías silenciosas adicámosnos a manipular ao noso favor a baixa asistencia a tan ilustre visita,manipulamos a dilapidación de cartos públicos que se fixo dun acto de carácter privado,manipulamos a utilización das forzas de seguridade do estado
postas o servizo dun líder espiritual que ven a criticar as leis dun estado aconfesional,en fin o de sempre queremos manipular os silencios dos que desta volta ficaron calados,mais só EL o líder,e quen de interpretan as verdadeiras mensaxes das maiorías silenciosas.AMEN

Sem comentários:

Enviar um comentário